• جناب آقای عیسی فعله گری

  عنوان شغلی: کارشناس امور ملکی ودلالی علمی املاک

  *کارشناس امور ملکی ودلالی علمی املاک

  *کارشناسی مهندسی اجرایی عمران

  *عضو نظلام مهندسی استان همدان

  *کارشناس ایمنی بهداشت صنعتی شرکت گاز استان 

  *مدیریت قرارداد نویسی ارتباط با مشتریCRM

   

   

   

   

 • جناب آقای ابراهیم کاشی نهنجی

  عنوان شغلی: کارشناس امور ملکی ودلالی علمی املاک

  *کارشناس امور ملکی ودلالی علمی املاک

  *کارشناسی مهندسی اجرایی عمران

  *عضو اتحادیه دکوراسیون استان 

  * کارشناسی قیمت دکوراسیون داخلی 

  *مدیریت قرارداد نویسی ارتباط با مشتریCRM

   

   

   

   

 • جناب آقای مسلم کاشی نهنجی

  عنوان شغلی: کارشناس امور ملکی ودلالی علمی املاک

  * کارشناس امور ملکی و دلالی علمی املاک 

  * ناظر و مجری دکوراسیون داخلی

 • سرکار خانم زهرا فعله گری

  عنوان شغلی: کارشناس امور ملکی

  کارشناس فروش ملک

  کارشناسی آی تی مدیریت فناوری اطلاعات

   

   

   

   

 • سرکار خانم زهرا رحمانی

  عنوان شغلی: کارشناس امور ملکی

  * کارشناس فروش ملک

  * لیسانس حسابداری

 • سرکار خانم زهرا شیری

  عنوان شغلی: کارشناس امور ملکی

  * کارشناس فروش ملک

  * لیسانس روانشناسی کار

   

 • سرکار خانم فاطمه معتمدی

  عنوان شغلی: کارشناس امور ملکی

  * کارشناس فروش ملک 

  *کارشناسی بیمه وتجارت الکترونیک

   

   

خدمات ویژه ما

خدمات و سرویس های ویژه ما