• جناب آقای ابراهیم کاشی نهنجی

  عنوان شغلی: کارشناس امور ملکی ودلالی علمی املاک

  *کارشناس امور ملکی ودلالی علمی املاک

  *کارشناسی مهندسی اجرایی عمران

  *عضو اتحادیه دکوراسیون استان 

  * کارشناسی قیمت دکوراسیون داخلی 

  *مدیریت قرارداد نویسی ارتباط با مشتریCRM

   

   

   

   

 • جناب آقای مسلم کاشی نهنجی

  عنوان شغلی: کارشناس امور ملکی ودلالی علمی املاک

  * کارشناس امور ملکی و دلالی علمی املاک 

  * ناظر و مجری دکوراسیون داخلی

خدمات ویژه ما

خدمات و سرویس های ویژه ما